A gyerekek harmada funkcionális analfabétává válhat

Tömegessé vált a diszlexia

Magyar Hírlap

A felnövekvő nemzedéknek akár 30-40 százaléka is funkcionális analfabétává válhat. A magyar gyermekek között ilyen mértéket ölt ugyanis a diszlexia tüneteivel küzdők aránya, ami a nemzetközi átlag tízszerese. A jelenség hátterében szakértők szerint egyes tanítási módszerek állnak. Jelenleg 14-féleképpen tanulják a kisiskolások a betűvetést, miközben nincs lehetőség a bizonyítottan káros technikák megszüntetésére. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kézfej felépítése csupán hétéves korra éri el az íráshoz szükséges fejlettséget, a gyerekek többségét azonban hatéves korban kezdik írni tanítani.

A diszlexia tüneteit produkáló gyermekek és felnőttek egy része örökletes okokból, méhen belüli vagy születési sérülések miatt, illetve más kisgyermekkori, fejlődést visszavető betegségek okán válik „akadályozott beszédfejlődésűvé" - nyilatkozta Csabay Katalin, a Beszédvizsgáló Országos Szakértői, Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Központ igazgatója. A beszédfejlődés akadályozottsága iskoláskorban olvasási, írási vagy számolási zavarhoz, azaz a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia kialakulásához vezethet.

A beszédvizsgáló központ tapasztalatai szerint a gyermekek 30-40 százaléka küzd tanulási zavarokkal az országban. A túlnyomó többség azonban úgymond szerzett vagy áldiszlexiás. A valódi diszlexia aránya - emelte ki - az előbbivel szemben legfeljebb 8-10 százalékra tehető.

Az "áldiszlexia" kisiskolás korban nehezen különíthetők el a valódi diszlexia tüneteitől, bár - ha időben felismerik -, egyszerűbben orvosolható. Mindkét esetben makacs betűtévesztések, szótagkihagyások, -keverések és a tartalom meg nem értése jellemzi az olvasást.

Az diszlexia problémájával küzdő gyerekeknek megfelelő fejlesztés nélkül jó esélyük van arra, hogy felnőve funkcionális analfabétává váljanak, és a legelemibb helyzetekben se tudjanak eligazodni.

Túl gyors ütemet diktálnak a pedagógusok

Csabay Katalin szerint az „áldiszlexia" kialakulásához nagymértékben hozzájárul, ha a családban nem beszélgetnek eleget, illetve ha a gyermek aktív szókincshasználata helyett passzív tévénézéssel tölti idejét.

A zavarok másik fő okozója, hogy az iskolai tanítás hamarabb kezdődik meg, mint ahogy egy átlagos - még csak nem is későn érő - gyermek látási és hallási fejlődése eléri az olvasáshoz szükséges szintet. Emellett a kézfejcsontozat csupán hétéves korra válik alkalmassá az írómozgás végzésére.

A tanulási zavarok utóbbi két évtizedben tapasztalt járványszerű terjedése mégis mindenek előtt a magyar nyelv írásbeliségéhez nem alkalmazkodó szóképes és gyorsított olvasási módszerek bevezetésével hozható összefüggésbe - szögezte le a logopédus-szakértő. Úgy vélte: a magyar nyelv olyan bonyolult, hogy csak a hang-betű-szótag-szó felépítéssel tanítható - miként ez régen már bevált.

Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Intézetének főmunkatársa szerint is az oktatói szabadság félreértelmezése, hogy ilyen kis országban 14-féle módszer szerint tanulnak olvasni a gyerekek.

- Bármilyen módszert lehet rosszul alkalmazni, ha a pedagógus - gyakran a szülői elvárások nyomására - túl gyors ütemben tanítja az olvasását, írást - állította érdeklődésünkre Adamik Tamásné. Az ELTE Tanárképző Főiskola nyelvtudományi tanszékének vezetője szerint a diszlexia - vagy ahogy régebben nevezték, a szóvakság - jó alibit szolgáltat a pedagógusoknak, mivel így nem kell a nehezen tanuló gyerekekkel bajlódniuk, s logopédushoz irányíthatják tovább őket. Az 1978-as tanterv bevezetése után gyors, kiegyensúlyozatlan és nem kellően fokozatos olvasástanítási módszereket kezdtek alkalmazni, amin a nemzeti alaptanterv sem változtatott - szögezte le. Elmondta: a tanítóképző főiskolán a mai napig tanítják a szóképes tanítási módszert, de a kezdeti, úgynevezett MACIS globális tanítási módszert tavaly óta elenyésző kivételtől eltekintve nem alkalmazzák az iskolák.

Egy XV. Kerületi, a Zsolnai-féle képolvasásos módszert alkalmazó iskola igazgatója arról számolt be lapunknak, hogy az általa tanított osztályokban nagyon jól bevált a metódus: rendkívül gazdag szókincsűek, műveltek, jó kifejezőkészségűek a gyerekek. Elismerte azonban, hogy a diszlexiára hajlamos gyerekeknél nem vezet célra a módszer, ezért őket - még bekerülés előtt - logopédus segítségével igyekeznek kiszűrni, és más iskolát javasolnak számukra; jövőre pedig az iskolában párhuzamosan bevezetik a szótagolási módszert is.

Értesülésünk szerint nem ritka, hogy normális általános iskolák - esetenként az önkormányzat hallgatólagos beleegyezésével - igyekeznek megszabadulni a diszlexiás gyerekektől, mivel felkészületlenek a velük való foglalkozásra. A körzeti iskolának pedig törvényi kötelezettsége lenne a hozzá tartozó tanulók ellátása a tankötelezettség ideje alatt. A kiszolgáltatott helyzetben lévő szülő azonban többnyire nem látja értelmét, hogy olyan iskolába erőltesse gyerekét, ahol nem szívesen látják, s inkább nem él jogorvoslati lehetőségével.

Nem kell megbuktatni a rossz tanulókat

Pokorny Zoltán oktatási miniszter szerint a nemzetközi átlaghoz képest Magyarországon tízszeres a diszlexiás tünetekkel küzdők száma. Megkérdeztük a minisztert, hogy az alakuló kerettanterveken keresztül lehetővé válik-e majd azoknak a tanítási módszereknek a kiszorítása, amelyekről egyértelműen kiderül, hogy tanulási zavarokat okoznak. A miniszter elmondta: a kerettantervek módszereket nem írnak elő, csupán rögzíteni fogják, hogy mit kell teljesíteniük az oktatási intézményeknek. Ha ez nem történik meg, Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont eljárást kezdeményezhet az iskola fenntartójánál.

A közoktatási törvény módosítása komoly könnyítéseket tartalmaz a lassabban haladók számára - tájékoztatott Fonyódi Ilona, az Oktatási Minisztérium kabinetirodájának munkatársa. Eszerint a kisiskolások még egy évig előkészítő foglalkozásban részesülhetnek ezután. Emellett az iskoláknak nem kell megbuktatniuk a nehezebben tanuló kisdiákokat - egészen negyedik osztályos korukig. Az első évfolyamokon lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, és a problémás tanulóknak elegendő lesz a negyedik osztály végére utolérniük társaikat. Ez az elmúlt évek adatai alapján az első osztályosok 3,9-4,8 százalékát kímélheti meg a kudarcélménytől. A másodikosoknak 2-2,8, a harmadikosoknak pedig 1,5-2,5 százaléka élte meg az elmúlt években az osztályismétlés sikertelenségét, bár ez az arány csökkenő tendenciát mutat.

Elgondolkodtató, hogy az alapkészségek fejlesztését mennyire nem tartják fontosnak a magyar pedagógusok. Az Országos közoktatási Intézetnek a tanárok körében két éve végzett reprezentatív felmérése szerint 15 lehetőség közül ezt mindössze a tizedik helyre rangsorolták, míg például a francia pedagógusok a legfontosabbnak minősítették. Egy idei vizsgálat során azonban a gyermekközpontúságot már az iskolai tevékenység legfontosabb elemének minősítették. A problémás diákok nyolcvan százaléka fiú. A gyerekek 10-15 százaléka speciális tanulási tréningre szorul - nyilatkozta lapunknak Szabó Imre, a POTE Magatartás-tudományi Intézetének vezetője. Becslései szerint minden tizedik gyerek a bukás határán van, akiknek nyolcvan százaléka diszlexiás. Az intézet komputeres neuropszichológiai vizsgálatai alapján elmondta: a problémás tanulók mintegy 80 százaléka fiú. Kiderült: miközben vizuális funkcióik gyengék, hallás alapján éppoly jól értik meg a tananyagot, mint társaik. Leszögezte: a diszlexiaszűréseknek általánossá kellene válniuk, mert nem szükségszerű, hogy ezek a gyerekek rosszul tanuljanak. Damó Eszter, a Meixner-módszer Alapítvány munkatársa lapunknak elmondta: az óvodában nem szűrik automatikusan a gyerekek aktív szókincsét, beszédfejlettségét, csupán a beszédhibákra koncentrálnak. A Meixner-módszer hívei úgy vélik: épp ezek által lehetne megtalálni a diszlexiára hajlamos gyerekeket. Az enyhe tüneteket korai kezeléssel - tapasztalatai szerint - teljesen meg lehet szüntetni, de a súlyosak is nagymértékben korrigálhatók.

Nagy Ildikó Emese

Érdekes cikkek a blogról

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

15 tipp, mellyel a szótanulás szórakoztatóvá válik
A szótanulás, szókincsbővítés fontos része a nyelvtanulásnak. Sajnos monoton és unalmas. Legalábbis...

Rövid-hosszú - Játékötlet otthonra
A diszlexiás (és sok nem diszlexiás) gyermek számára is nagy nehézséget jelent a hangzók időtartam...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

Vannak-e jelei a diszlexiának óvodás korban?
A diszlexia megelőzésben az egyik legfontosabb tényező a korai felismerés. Minél előbb észrevesszük...

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

Hurrá! Ajándék olvasásfejlesztő szoftver
Mára egy szórakoztató számítógépes játékot készítettünk gyermekednek, melynek segítségével az...

Mitől más a diszlexiás gyerek?
A diszlexiás gyerekek nem attól mások, hogy olvasási képességük gyengébb. Egyszerűen másképp...

Figyelj rám!
Mobiltelefonos, parabolaantennás világunkban mindenki tudja, hogyha a jelet sugározó adó, és a...

Olvass úgy, mint egy diszlexiás
Egy diszlexiás barátom elmesélte nekem, hogy mit jelent számára az olvasás. Bár tud olvasni, de ez...

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

Szókereső - Letölthető játék hétvégére
Mára három különböző nehézségi szintű szókereső játékot készítettünk gyermekednek, melyeket...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Így fejlesztheted gyermeked képességeit a házimunkával - 5 okos ötlet
A tanulási problémákkal küzdő gyerekek számára sokszor nehézséget jelent koncentrálni. Otthon is...

Hogy mondjam el neki? Gyerekeknek a halálról
Talán a legszomorúbb esemény, ami egy ember, egy család életében bekövetkezhet, az egy szeretett...

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most 95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához című könyvünket!

Megrendelem

Ajánlatunk a családi megrendelésre érvényes!


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Szeretnél értesítést kapni cikkeinkről?

Iratkozz fel ingyenes blogértesítőnkre, és egy izgalmas szoftvert kapsz ajándékba, melynek segítségével gyermeked olvasási és tanulási képességeit fejlesztheted!

Kérlek, add meg adataid!

Név

E-mail

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket. Adataid senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheted ingyenes előfizetésed.


További cikkek

Tényleg diszlexiás?

Vajon egy óvodás gyerek lehet diszlexiás? Mire kell figyelni, milyen tünetek jelezhetik előre a...


Hogyan válassz ajándékot?

Valószínűleg Te is eltöprengtél már rajta, hogy mi a jó ajándék, mit érdemes keresni és megvenni....


Csodatévő három nap - Gyere velünk táborozni!

Amikor 2005-ben az első téli Kalandtábor szervezésébe belefogtunk, a legtöbben biztosra vették, hogy...


Ajándékdobozok saját kézzel

Hamarosan itt a karácsony. Ma arról olvashatsz, hogy hogyan készíthettek gyermekeddel saját kézzel...


Erről szól a karácsony!

Pillanatokon belül itt a karácsony, mely örömet, varázslatot, reményt és fényt hoz a sötétségbe....


Beszédfejlesztés születéstől kezdve

A beszéd alapvetően két nagyon fontos mozzanatból áll: az egyik a beszéd észlelése és megértése, a...


Ubukubu zűrkalandjai - Mesekönyv az olvasási képességek fejlesztésére

Az Ubukubu zűrkalandjai című könyv szórakoztató mese, és egyben kiváló eszköz gyermeked olvasási...


December van. Hideg és sötét.

December van. Hideg és sötét. Az utca csepeg a ködtől, a levegő ázott füsttől bűzlik, a fagy...


Minden tizedik!

A nyelvfejlődési zavarokat kutató szakemberek egyre gyakrabban találkoznak olyan gyermekekkel,...


Az a pokoli házi feladat

Nálatok is áll a bál, ha leckét kell írni?  Neked is könyörögnöd kell gyermekednek minden egyes...Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu