Hiperaktív gyerek is lehet jó tanuló

A "pszichés fejlődés zavarával küzdő tanuló" meglehetősen tág fogalom: ide tartoznak a diszlexszia, diszkalkulia, diszgráfia tüneteit mutató, hiperaktív vagy éppen kórosan inaktív gyerekek. A szülőnek nem könnyű megérteni: a gyerek nem beteg, nem is fegyelmezetlen, nem fogyatékos, akkor miért olyan nehéz iskolát találni neki?  

Tibi most nyolcéves. Óvónője figyelt fel először az akkor hároméves gyerek csetlő-botló mozgására, és arra, hogy képtelen összpontosítani, a legkisebb zaj vagy zörej is eltéríti a figyelmét. Az iskolában azután már az első órán probléma volt vele "fegyelmezetlensége" miatt, ami egyszerűen abból fakadt, hogy nem tudott öt percnél tovább a padban ülni. Később az egyik tanári fegyelmezési kísérletet a gyerek dührohama követte. Mivel csoporttársaival is egyre gyakrabban agresszíven lépett fel, rövidesen eltanácsolták az iskolából. A szülőknek nincs havonta száz-százhúszezer forintjuk arra, hogy magántanárt fogadjanak, és a gyerek a vidéki kisvárosban azóta már a harmadik iskolába jár. A szülők azt is tudni vélik, hogy a kisvárosban a gyereket a "jó híre" megelőzi, az iskola pedagógusai már előre tudják, hogy személyében problémás gyerek érkezik.

"Égetnivaló rossz kölyök" - mondták volna régen, és a leggyakoribb recept a "majd kinövi a gyerek" volt. Szakemberek szerint azonban a pszichés fejlődés zavarával küzdő tanulókban a szülő, a tanító, a gyógypedagógus, a logopédus vagy a nevelési tanácsadó közös erőfeszítése nélkül igen könnyen rögzülnek a helytelen magatartásformák, illetve a belőlük fakadó tanulási nehézségek miatt az iskolaévek állandó kudarcélmények forrásai lesznek a gyerekek számára.

A "pszichés fejlődés zavarai" - kategóriába tartozó jelenségek közül egyértelműen a diszlexia a legismertebb, bár az ezzel foglalkozó tanulmányok írói többnyire azt is férfiasan bevallják, hogy pontosan nem tudják, mit is értsünk alatta. A legelterjedtebb megközelítés szerint inkább egyfajta gyűjtőfogalom, amelybe az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit is beletartozik, így a diszlexiához gyakran társul beszédzavar, számolási nehézség (diszkalkulia), a kéz koordinálatlansága, emlékezetgyengeség.

Salné Lengyel Mária gyógypedagógus-logopédus, a Fejlesztő Pedagógia szaklap kiadó-főszerkesztője szerint gyakori tévhit, hogy a tanulási problémákkal küszködő kisiskolásokat automatikusan diszlexiásoknak tekintik.

- Fontos tudni: az általános iskolai tanulók mindössze 3,5-4 százaléka tekinthető igazi diszlexiásnak - mondja -, amiről akkor beszélhetünk, ha a gyerek érzelmi élete ép, átlagos vagy átlagon felüli az intelligenciája, rendszeresen részt vesz az iskolai foglalkozásokon, mégis feltűnően elmarad az írás-olvasás elsajátítása terén, továbbá térérzékelési és memóriazavarokkal küzd. A többi "áldiszlexiás" - a kifejezés Csabay Katalintól származik -, amikor az olvasni, írni tanulók a tanulási diszlexiára utaló tüneteket mutatnak: kihagynak, felcserélnek vagy hozzátoldanak betűket a szavakhoz.

Az igazi diszlexiás tanulók diagnosztizálása komplex feladat. Orvos, gyógypedagógus, pszichológus összetételű team végzi a vizsgálatot. Az Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság szakemberei jogosultak a diszlexia, a diszkalkulia vagy a diszgráfia (írási nehézség) megállapítására. A szakértői vélemény tartalmazza a diagnózist, a fejlesztendő területek leírását és a tennivalókat, valamint javaslatot, hogy a gyerek melyik iskolába járjon. Ezek a tanulók a többi kisgyermekkel együtt tanulnak, de fejlesztőpedagógus segíti őket.

A közoktatási törvény legutóbbi módosításában használt "sajátos nevelési igény" kifejezés az ő esetükben a már említett gyógypedagógus szakembert jelenti, illetve lassabb haladási ütemet ír elő a megfelelő olvasástanítási módszer mellett.

Ami a hiperaktív Tibor példáját illeti: számára továbbra is a legnehezebb feladat megfelelő oktatási intézményt találni. Felmérések szerint szinte sohasem az első iskola fogadja be a hasonló beilleszkedési zavarral küszködő gyerekeket, hosszas kálvária, több iskola, több tanár - és több kudarc - után jutnak olyan iskolába, ahol elfogadják, segítik őket.

Rab András, a Kincsesház Magániskola igazgatója szerint mindenképpen előremutató, hogy a törvényi megfogalmazásból eltűnt a súlyosan degradáló "fogyatékos" jelző. (Az ilyen tanulók korábban "más típusú fogyatékosként" voltak elkönyvelve.) Továbbra is érvényesül azonban, hogy ezeket a gyerekeket mint problémásakat kezelik, és amint lehet, eltanácsolják vagy magántanulóvá minősítik őket. Rab állítja: több tízezer gyerek szorul ki így a közoktatásból.

Elmondása szerint nem véletlenül választották iskolájuknak a Kincsesház nevet: ezek a gyerekek talán egyben-másban eltérnek az átlagtól, de éppen másságuknál fogva komoly értéket is képviselnek.

- A mai általános iskolai oktatási rendszer alapvetően kétfajta intellektus meglétét várja el a gyerekektől: a matematikai-logikait és a nyelvi-verbálist. Csak megjegyzem, hogy a szakma huszonnégy egyéb intellektust különböztet meg. Azok az egyéb intellektuális képességekben bővelkedő gyerekek, akik éppen ebben a kettőben nem jeleskednek, nagyon hamar kudarcélményekkel telítődnek. A végeredmény: tizennégy évesen izzadós tenyerű, gátlásos kamaszok, akiknek nincs önbizalmuk.

Az igazgató szerint sok általános iskola másik komoly tévedése, hogy tantárgyszerű oktatással kis fizikusokat, matematikusokat vagy történészeket akar nevelni. Az Egyesült Államokban folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy az elemiben megszerzett tudásnak mindössze a három-hat százaléka marad meg felnőttkorra. - Az általános iskola feladata az érdeklődés felkeltése és a felnőtt életben való helytálláshoz szükséges kompetenciák kifejlesztése - mondja Rab András. - Ezt pedig csak egyféleképpen lehet elérni: meg kell keresni, hogy melyik gyerek miben jó, miben tehetséges, és abban támogatni, hogy sikereket érjen el. Az iskola már húsz éve működik, és bátran mondhatom, nem egy hozzánk kerülő problémásnak nyilvánított gyerekről derült ki, hogy - akár sportban, művészetben, vagy közösségi élet kulcsfigurájaként - remek, tehetséges valakiről volt szó.

A tudományos dolgozatok sem vitatják: a kimagasló tehetség és a diszlexia vagy éppen a hiperaktivitás jól megfér egymással. Michael Faraday beszédzavarokkal és helyesírási nehézségekkel küzdött, Winston Churchill hiperaktív volt, George S. Patton tábornok gyerekként nem boldogult az olvasással, Pablo Picassót értelmi fogyatékossá akarták nyilvánítani, és a mi Szent-Györgyi Albertünk is komoly tanulási nehézségekkel küszködött: tanárai tizenévesen őt éppen kémiából akarták megbuktatni.

A Kincsesház magániskolába jelenleg 1100 gyerek jár, és további 800-an vannak előjegyezve.

A magániskolában egy gyermek éves ellátása 440 ezer forintba kerül. A szülőktől nem kérnek pénzt, a főváros, két minisztérium és a kerületi önkormányzat tartja fönn szponzorként az iskolát.

Az oktatás során az átlagosan tízfős osztályban a tanító mellett egy gyógypedagógus és egy logopédus is helyet foglal a teremben. Az osztály teljes mértékben integrált, azaz nem válogatják vagy csoportosítják a gyerekeket külön a problémájuk szerint, így előfordul,hogy akár öt-hat hiperaktív gyerek is van egy osztályban.

Rab András: Meg kell keresni, melyikük miben jó, és abban kell támogatni

A szakirodalom szerint egy húszfős osztályközösség csak egy-két hiperaktív gyereket "bír el". - Láss csodát - mondja az igazgató -: itt a kötetlenebb és számukra testre szabott oktatási rendszerben semmi bajuk, jól kezelhető gyerekekké válnak. Az iskola sajátossága az expedíció típusú foglalkozás. Kirándulni megyünk a gyerekekkel, és a foglalkozás lényege, hogy mindegyikük magától találja meg azt a tevékenységi kört, amelyben jó, amelyben sikere van. Ha az egyik gyerek jól tájékozódik, hát legyen ő a vezető. A másik erős, hát ásson árkot.

Az expedíció során szerzett tapasztalatok igen nagy segítséget jelentenek az iskolai munka során a gyerekek érdeklődési körének megtalálásában.

- Nagyon nagy súlyt fektetünk a megfelelő oktatói állomány kialakítására - folytatja Rab András. - Sajnos kevés a jó, elhivatott tanító. Az már külön történet, hogy Magyarországon a tanítói, illetve a pedagógusi hivatás miért nem tud sokak számára igazán életpályává válni. Itt a Kincsesházban nekünk saját belső képzésünk is van az oktatók számára, és azt tervezzük, külsősöknek is indítunk majd speciális képzést diszlexiás gyerekek oktatásáról.

Batka Zoltán

Expedíció az érdeklődési kör felfedezésére

Érdekes cikkek a blogról

Hogyan lehet élvezetesebb az esti meseolvasás?
Minden gyermek szereti a meséket és szükségük is van rá. Gyermekünk odabújik hozzánk, csend van,...

Gyerünk vonatozni!
Vidd el kirándulni hétvégén a családot! Csodálatos kirándulási lehetőség a Bakonyban található...

Mitől más a diszlexiás gyerek?
A diszlexiás gyerekek nem attól mások, hogy olvasási képességük gyengébb. Egyszerűen másképp...

Pont, pont, vesszőcske - Kézügyesítő mondókák
A kéz finommozgásainak javítása nemcsak az írás miatt fontos, hanem gyermeked tanulási képességének...

Olvass úgy, mint egy diszlexiás
Egy diszlexiás barátom elmesélte nekem, hogy mit jelent számára az olvasás. Bár tud olvasni, de ez...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Képességfejlesztés a családban
Naponta tapasztalom, hogy a gyermekek közül sokan nem rendelkeznek elegendő ismerettel az őket...

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Gyermekéheztetés
A Medián Intézet nemrég egy kutatást készített a gyerekek reggelizési szokásairól. Kiderült, hogy...

Légzésfejlesztő játékok gyerekeknek
A beszéd megakadásának sokszor a légzés ritmustalansága az oka, azaz a gyermek nem tudja beosztani a...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

Vannak-e jelei a diszlexiának óvodás korban?
A diszlexia megelőzésben az egyik legfontosabb tényező a korai felismerés. Minél előbb észrevesszük...

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

Szókereső és vakvezető - Játékok otthonra
Mára két játékkal is készültem, melyekkel gyermeked tanulási és olvasási képességét fejlesztheted....

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most 95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához című könyvünket!

Megrendelem

Ajánlatunk a családi megrendelésre érvényes!


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Szeretnél értesítést kapni cikkeinkről?

Iratkozz fel ingyenes blogértesítőnkre, és egy izgalmas szoftvert kapsz ajándékba, melynek segítségével gyermeked olvasási és tanulási képességeit fejlesztheted!

Kérlek, add meg adataid!

Név

E-mail

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket. Adataid senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheted ingyenes előfizetésed.


További cikkek

A felnőttkori agysérülések következményei

A beszéd sajnos akkor is károsodhat, amikor már jól elsajátítottuk. Egy hirtelen baleset,...


Ez nem lustaság!

Előfordult már veled, hogy úgy érezted, gyermeked több erőt fektet a tanulás elkerülésébe, mint...


Mi a közös az IKEÁ-ban és a magyar iskolarendszerben?

Új szekrényt vettünk a lányomnak, és amíg összeraktam, rájöttem, hogy rengeteg hasonlóság van az...


Beszédfejlesztés születéstől kezdve

A beszéd alapvetően két nagyon fontos mozzanatból áll: az egyik a beszéd észlelése és megértése, a...


Ajándékdobozok saját kézzel

Hamarosan itt a karácsony. Ma arról olvashatsz, hogy hogyan készíthettek gyermekeddel saját kézzel...


December van. Hideg és sötét.

December van. Hideg és sötét. Az utca csepeg a ködtől, a levegő ázott füsttől bűzlik, a fagy...


Saját kézzel - Ajándékötlet karácsonyra

Tangram. Egy egyszerű és izgalmas logikai játék, mely gyerek és felnőtt agyát egyaránt megmozgatja....


Erről szól a karácsony!

Pillanatokon belül itt a karácsony, mely örömet, varázslatot, reményt és fényt hoz a sötétségbe....


Játékok a ritmusérzék fejlesztéséhez

Írtam már Neked arról, hogy mennyire fontos a jó ritmusérzék gyermeked olvasási képességének...


7 ötlet a békés karácsonyért

A karácsony az év legszebb, ugyanakkor talán legnehezebb időszaka is. Szeretnénk szép ünnepet,...Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu