Ki segít diszlexiás gyermeked oktatásában?

Előző cikkeinkben már sokat olvashattál a tanulási nehézségekről. Megtudhattad, mire kell odafigyelned, melyek azok a jelek, melyek előre figyelmeztetnek, és hogy mit kell tenned azért, hogy gyermeked ne kerüljön ilyen helyzetbe.

Sajnos előfordulhat, hogy legnagyobb igyekezeted ellenére sem sikerül szemed fényét megóvni a kudarctól, jelentkeznek nála a tanulási zavar egyes tünetei - nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni.

Előre is bocsánatot kérek a mai levélben sok lesz a szakkifejezés és a jogszabályi hivatkozás, de ezek szükségesek ahhoz, hogy megértsd a gyermeked körül zajló eseményeket, és hogy gyermeked érdekeit hatékonyan képviselhesd. Természetesen ezeket a szakkifejezéseket megpróbálom megmagyarázni.

Hová fordulj?

Tapasztalataim szerint az anyák nagyon érzékeny "műszerek" - mindig megérzik, ha valami nincs rendjén csemetéjükkel. Persze van, aki ezt önmagának sem meri bevallani. Nagy többségük azonban észleli a problémát, de nem tudja, kit is keressen ez ügyben.

Legfontosabb az óvónő vagy tanítónő véleménye. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a tanulási nehézség, elég sok előadást szerveznek óvónőknek, tanítóknak éppen azért, hogy ők is tudják, melyek azok a jelek, amelyekre oda kell figyelni. Tehát először fordulj hozzájuk bizalommal, beszélgessetek, mondd el, Te mit tapasztalsz, és kérd ki az ő véleményüket is. Ka úgy látjátok, hogy gyermeked tanulási képessége körül probléma van, akkor lépjetek tovább!

BTMN - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség

Ha gyermeked magatartási, beilleszkedési vagy tanulási nehézséggel küzd, de idegrendszeri sérülése nincs (problémamentes terhesség, szülés, egyenletes fejlődés jellemzi), akkor a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) vizsgálatát kérheted az óvoda vagy az iskola közbenjárásával. A vizsgálat alapján szakvélemény készül, melyet megkapsz Te is és az intézmény is. Ebben meghatározzák, hogy gyermekednek milyen jellegű elmaradásai vannak, valamint azt is, hogy ki, és heti hány órában végzi a fejlesztést. A közoktatási törvény az ebbe a kategóriába eső gyermeket beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeknek (BTMN) nevezi.

SNI - Sajátos nevelési igény

Ha gyermeked a megismerő funkciók (pl. emlékezet, gondolkodás...) vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, akkor a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz kell fordulni. Ők is ugyanúgy vizsgálnak, mint a Pedagógia Szakszolgálat, ugyanúgy meghatározzák a tanulási problémát, ugyanúgy kiírják a fejlesztést, azonban az általuk kiadott igazolás szerint a gyermek sajátos nevelési igényű (SNI).

Mi a különbség a Pedagógia Szakszolgálat és a Rehabilitációs Bizottság között?

Az utóbbi években nagyon megszaporodott a tanulási nehézséggel küzdők száma, akik után az őket ellátó intézmények több juttatást igényelhettek, ha biztosították számukra a gyógypedagógiai ellátást. Itt a hangsúly a gyógypedagógiai szón van. Tehát csak és kizárólag ilyen végzettségű pedagógusok jogosultak a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére. De nagyon sok olyan fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkező szakember van az országban, akinek munkája éppoly hatékony, mint egy gyógypedagógusé. Azonban a törvényi előírások értelmében ők nem foglalkozhatnak a tanulási nehézséggel küzdők fejlesztésével. Ezért a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felülvizsgált valamennyi SNI gyermeket, és akik "csak" magatartási, beilleszkedési vagy tanulási nehézséggel küzdenek, de szerencsére idegrendszeri károsodásuk nincs, azok nyomon követését átadják a pedagógiai szakszolgálastoknak, akik már nem a gyógypedagógiai fejlesztést írják elő a gyerekekek, hanem a fejlesztőpedagógiai megsegítést. 

Mindkét szervezet, azaz a Pedagógiai Szakszolgálat és a Rehabilitációs Bizottság is szakvéleményt ad ki, mely alapján jogosult a gyermek az ellátásra, azaz az iskola köteles biztosítani számára az előírt foglalkozásokat.

Mentesítve

Mindkét pedagógiai szolgálat jogosult a mentesítések megadására (erről később részletesen írok), magántanulói státuszra javaslatot tenni. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján a tanulmányait magántanulóként folytatja, a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról az iskolának kell gondoskodnia. Az egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül - átlag - heti tíz óra áll a rendelkezésre.

A Nevelési Tanácsadó nem jelölheti ki az intézményt, ahol a gyermek a tanulmányait folytathatja - erre csak a Rehabilitációs Bizottság jogosult, illetve SNI kategóriát is csak a Rehabilitációs Bizottság állapíthat meg. A BTMN tanulók felülvizsgálata és fejlesztése a Nevelési Tanácsadó feladatkörébe tartozik. AZ SNI tanulók felülvizsgálata a Rehabilitációs Bizottságok feladata, a fejlesztésről pedig az önkormányzat gondoskodik.

Hogyan segíti a közoktatási törvény a tanulási nehézséggel küzdőket?

Minden szakvéleménnyel rendelkező tanulónak joga van bizonyos tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alól részben vagy teljesen mentesítést kérni. Erre a mentesítésre valamelyik pedagógiai szolgálat javaslatot tesz, az iskola igazgatója pedig megadja a mentesítést - ha a szülő kéri.

Ez a lehetőség azonban kétélű fegyver! Gyakori, hogy a gyermek - a mentesítésre hivatkozva - nem is tanulja az adott tárgyat. De ebben nincs igaza! A szakértői vélemény alapján csak az értékelés alól mentesítették, tanulnia bizony kell(ene).

Diploma - nyelvvizsga nélkül

Ezekre a mentesítésekre tanulmányai alatt végig jogosult lesz a gyermek - azaz akár egyetemi diplomát is szerezhet, hiszen ha le van írva, hogy pl. idegen nyelv értékelése alól mentesítették, akkor nyelvvizsgát sem tud tenni - így a diplomáját anélkül is megszerezheti. A felmentés feltételeit és módját az egyes egyetemek eltérően szabályozzák, ezzel kapcsolatban érdemes a tanulmányi osztályokon tájékozódni.

Más lehetőségek

A teljes mentesítések helyett én szerencsésebbnek tartom a részleges mentesítéseket: pl. szóbeli feleletek előnyben részesítését, helyesírás értékelés alóli mentesítést, stb.

A felmentéseken túl a tanulási nehézséggel küzdő gyermek a dolgozatok írásakor jogosult még hosszabb felkészülési időre. Előfordul azonban (főleg felsőbb évfolyamokon), hogy egyszerűen nem tudják megoldani a hosszabb idő biztosítását, hiszen a következő óra már nem ugyanazzal a tanárral zajlik. Ezért ilyen esetekben érdemes megbeszélni a tanárral, hogy a gyermeknek kevesebb feladatok kelljen megoldania, mint a többieknek. Így nem éri hátrányos megkülönböztetés azért, mert Ő lassabb, mint a többiek.

Segédeszközöket is használhatnak a tanulmányaik alatt: számítógépet (nyelvi-helyesírási ellenőrző programmal), számológépet (a számolások megkönnyítése érdekében).

Hová fordulhatnak a felnőttek?

Ha gyermeked már elmúlt 18 éves, de még mindig a közoktatásban "bukdácsol", vagy nagy szenvedések és kitartó munka árán eljutott a felsőoktatásba, de nem bír megküzdeni a nyelvvizsgával, kérheti egy igazságügyi szakértő segítségét. Igazságügyi szakértői vizsgálatot az alábbi szakemberek végeznek:

- diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetében: Krasznárné Erdős Felícia 06-20-958-10-88 krasznarfelicia@t-online.hu

- dadogás és hadarás esetében: Feketéné Gacsó Mária 06-20-510-49-69 gacsom@gmail.com

Ők elvégzik a szükséges vizsgálatot, szakvéleményükben megállapítják, hogy van-e tanulási nehézség a háttérben vagy nincs, és ha jogos a kérés, megadják a szükséges mentesítéseket.

Hogyan segíthet a Varázsbetű?

Nem ritka, hogy egy diszlexiás vagy diszgráfiás gyermek számítógép használatával kitűnően boldogul tanulmányai során, hiszen a helyesírási vagy nyelvhelyességi ellenőrző programmal ki tudja javítani esetleges hibáit, így eredményes dolgozatokat tud készíteni. Ehhez azonban nagyon jól kell használnia ezt a "masinát" - azaz viszonylag sokat kell vele foglalatoskodnia. A Programcsaládunk egyik előnye éppen ebben rejlik. A játékokkal fejlődik olvasási, helyesírási, számolási készsége, ugyanakkor profi módon megtanulja kezelni az egeret, a billentyűzetet, használni tudja a segítségeket. El kell végeznie a különböző beállításokat, reagálnia kell az előugró ablakokra. Innen már csak egy lépés a szövegszerkesztő program használata, mely jelentősen megkönnyítheti gyermeked tanulmányait.

Kattints ide, és tudj meg többet róla, hogy hogyan segíthetsz gyermekednek!


Kérlek, ha tetszett, nyomd meg a Like gombot! Ezzel nem csak nekünk segítesz, hanem ismerőseidnek is!

Gondolkodjunk közösen! Mondd el a véleményed!

Legnépszerűbb bejegyzések

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Olvass úgy, mint egy diszlexiás
Egy diszlexiás barátom elmesélte nekem, hogy mit jelent számára az olvasás. Bár tud olvasni, de ez...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

Mitől más a diszlexiás gyerek?
A diszlexiás gyerekek nem attól mások, hogy olvasási képességük gyengébb. Egyszerűen másképp...

Legfrissebb bejegyzések

Hogyan lehet gyorsabb a leckeírás?
Az otthoni tanulás sok szülő rémálma, mindennapi küzdelem, állandó harc a gyerekkel. Ma olyan...

Az a pokoli házi feladat
Nálatok is áll a bál, ha leckét kell írni?  Neked is könyörögnöd kell gyermekednek minden egyes...

A felnőttkori agysérülések következményei
A beszéd sajnos akkor is károsodhat, amikor már jól elsajátítottuk. Egy hirtelen baleset,...

Ubukubu zűrkalandjai - Mesekönyv az olvasási képességek fejlesztésére
Az Ubukubu zűrkalandjai című könyv szórakoztató mese, és egyben kiváló eszköz gyermeked olvasási...

Csodatévő három nap - Gyere velünk táborozni!
Amikor 2005-ben az első téli Kalandtábor szervezésébe belefogtunk, a legtöbben biztosra vették, hogy...

Játékok a ritmusérzék fejlesztéséhez
Írtam már Neked arról, hogy mennyire fontos a jó ritmusérzék gyermeked olvasási képességének...

Mi a közös az IKEÁ-ban és a magyar iskolarendszerben?
Új szekrényt vettünk a lányomnak, és amíg összeraktam, rájöttem, hogy rengeteg hasonlóság van az...

Miért nem beszél rendesen?
A beszéd esetében a normális fejlődés meglehetősen széles tartományban mozog, és általában azok is...

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Találkozzunk a Facebookon is!Töltsd le a Varázsbetű Programcsaládot ingyen!

Négynapos ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítunk Neked! Töltsd le a Varázsbetű Programcsalád telepítőjét, és használd a programokat négy napig ingyen!

Kipróbálom >>>Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most
95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár

című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és

Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához

című könyvünket!

Megrendelem >>>


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Radnay Péter,
a nevelés szakértője

Anyu - Apu tanfolyam :)

Nevelés közben annyi minden adódik, amit olyan jó lenne elsőre jól csinálni...! Az első gyerekkel végigretteg az ember mindent, a másodikkal meg valahogy fele annyi a fennakadás... A tudás és a rutin előre is megszerezhető! Olvasd el hogyan!

Tovább...


Vevőink írták

A gyermeknek tetszik, élvezi a programmal töltött időt. Köszönjük a segítséget!

Tollasné Árvai Katalin, Gomba

Érdekel >>>


A játék szuper, a gyerekek nagyon élvezik a dicsérő szavakat. Most láttam először milyen hatása tud lenni a pozitív motivációnak.

Zolnay Ildikó, Biatorbágy

Érdekel >>>


Nagyon jónak tartom. Hallássérült kislányommal használom, mind a matematika, mind a nyelvtani gyakorló részét.

Salamonné Árvai Gabriella, Budapest

Érdekel >>>


A 4 napos kipróbálás sokat segített abban, hogy meggyőződjünk a program erényeiről, és a logopédusunk is megerősítette a döntésünk helyességét, így már alig várjuk, hogy használhassuk. Problémamentes felnőttként is élvezetesnek találom, és a gyerekeknél is eredményesebb a hagyományos módszernél.

Nedermann Magdó, Tárnok

Érdekel >>>


A kisfiamnak nagyon sokat segített a Varázsbetű, és a programnak köszönhető, hogy nagyon szépen olvas, és nagyon szereti a könyveket. :)

Duka Ferencz, Szada

Érdekel >>>


Remek segítség az olvasásási képesség fejlesztéséhez. A gyermekem imádta, ezért nem kérdés, hogy a másik csemeténk is ezzel fog gyakorolni!

Czellár Marianna, Budapest

Érdekel >>>


Gyermekem szereti a feladatokat, iskolából hazaérve szinte azonnal elindítja a játékokat.

Badariné Terjék Anikó, Újdombrád

Érdekel >>>


Nagyon jó a Varázsbetű! Nemrég rendeltem, de a kislányom már magától bekapcsolja, és játszik! Köszönöm.

Ökrös Zsuzsanna, Tatabánya

Érdekel >>>


Gondolkodtató és játékos. A gyermekem igazán élvezi a feladatokat.

Kronvalter Vendelné, Dabas

Érdekel >>>


Nagyon tetszik a program. A gyerekeknek élmény az iskolában, nekem pedig tanítóként nagy segítség.

Horváth Edit, Békéscsaba

Érdekel >>>


További idézetek...


További cikkek

Szóvirág
A kisiskolásoknak sokszor okoz problémát a szavak hangokra bontása. Mai játékunk ezt könnyíti meg. ...

Vannak-e jelei a diszlexiának óvodás korban?
A diszlexiás gyerekek életét megkeseríti az olvasási probléma, kudarcokkal, csalódásokkal kell...

Szókereső és vakvezető - Játékok otthonra
Mára két játékkal is készültem, melyekkel gyermeked tanulási és olvasási képességét fejlesztheted....

Hogy ismerheted fel, ha gyermeked diszlexiás?
A diszlexia, azaz az olvasási zavar az a képességzavar, mely legjobban befolyásolja gyermeked...

Rövid-hosszú - Játékötlet otthonra
A diszlexiás (és sok nem diszlexiás) gyermek számára is nagy nehézséget jelent a hangzók időtartam...

Miért nőtt a diszlexiás gyermekek száma?
Egyre többször találkozunk ezzel a kifejezéssel: Diszlexia. Vajon mi az oka az olvasási problémák...

Dobozjárás
Ma két mozgásos játékot ajánlok, melyek a sok ülés után igazi felüdülést jelenthetnek, és gyermeked...

Tömegkommunikációs eszközök - Segítenek, vagy ártanak?
Te is meg szoktál lepődni, mikor azt veszed észre, hogy gyermeked legalább úgy, vagy talán még...

Hogyan kezeli gyermeked a problémás helyzeteket?
Biztos Veled is gyakran megesik, hogy hiába teszel meg mindent gyermeked zökkenőmentes...

Nyelvtanuló memória
Mára gyermeked angol és német szókincsének fejlesztésére készítettünk egy játékot. Jó szórakozást!...


Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu